FOI Rymd för Försvar och Säkerhet
Omvärldsbevakning nr 4 - 2014
FOI-2014-934
 
  
 

Vårt nyhetsbrev är till för dig

 


Hur kan vi bättre möta dina behov?
Hjälp oss att förbättra nyhetsbrevet genom att höra av dig till rymd@foi.se med dina synpunkter. Vi vill gärna veta vad du tycker om följande:
 • Är innehållet i nyhetsbrevet relevant för dig? Om inte hur kan vi göra det mer relevant?
 • Är bilderna och länkarna relevanta? Om inte, vad bör vi förbättra?
 • Är det något du saknar som du har behov av?
 • Är det något som du tycker är onödigt?
 • Har du synpunkter på utformning/layout?
 • Är informationen lättöverskådlig och lätt att ta till sig? Om inte vad ska vi förändra?
 • Har du andra synpunkter?

Tack på förhand!

Nyheter
Utvalda händelser under våren 2014

 


Ny era för Europa inom jordobservationsområdet
Sentinel-1A sköts upp med Soyuz från Franska Guiana den 3 april 2014. Satelliten med en all-väders syntetisk aperturradar (SAR C-band) kommer att följas av en hel familj med nya jordobservationssatelliter i ett program kallat Copernicus. Sentinel-1A kommer exempelvis att följas av en tvillingsatellit som läggs i samma bana men förskjuten 180 grader för att öka tillgången på bilddata. Syftet med programmet Copernicus är att kunna erbjuda globala och anpassade tjänster för en rad olika tillämpningsområden såsom is-övervakning i Arktis, upptäckt av oljeutsläpp, kartläggning av skogsbruk, stöd till humanitära insatser, med mera. Förhoppningen är att Copernicus ska innebära en radikal förbättring av vårt sätt att hantera vår miljö, förstå och hantera effekterna av klimatförändringarna, samt för att trygga vår vardag.

Läs en översiktsbeskrivning av Copernicus-satelliterna

Läs ett exempel på användning av Sentinel-1A

Bild
Uppskjutningen av Sentinel-1A från Franska Guiana den 3 april 2014. Källa: ESA.


Ny rysk spaningssatellit uppskjuten

Tisdagen den 6 maj sköt ryska försvarsministeriet upp en ny militär satellit från Plesetsk. Uppskjutningen gjordes med en Soyuz 2.1a-raket till polär bana. Satelliten fick det officiella namnet Kosmos 2492 (Kosmos 2495 i vissa rapporter). Kosmos 2492 bedöms vara en optisk spaningssatellit av typen Kobalt-M. Kobalt-M är en äldre analog spaningssatellit med filmkapsel som släpps ner till marken. Om behovet av att skicka upp en ny spaningssatellit just nu beror på krisen i Ukraina eller om uppskjutningen ligger inom ramen för normalt underhåll och drift av satelliterna är osäkert.

Ytterligare information om Kosmos 2492
Bild


Egypten har nu högupplöst spaningsförmåga

Den 16 april i år skickades Egyptens andra satellit, EgyptSat-2/MisrSat-2, upp i en nära cirkulär bana runt jorden. Satelliten ligger i en bana med låg inklination för att så ofta som möjligt kunna passera över Egypten. Upplösningen på optiken ligger på en meter för svartvita bilder och satelliten har en förväntad livstid på 11 år. Satelliten är utvecklad av ryska RSC Energia (Rocket and Space Corporation).

Mer information om satelliten


De första publicerade bilderna från satelliten
Bild


Har Indien tagit ett steg närmare en egen antisatellitförmåga?
Indien har under våren testat en ny variant av sin antiballistiska missil Prithvi Defence Vehicle, eller PDV. Till skillnad från tidigare varianter är PDV designad för att slå ut mål utanför atmosfären. Testet genomfördes enligt uppgifter på en höjd av närmare 125 km, dvs. över den gräns på ca 100 km där man ofta anser att rymden börjar, och mot ett mål som efterliknade en inkommande ballistisk missil. Steget från antiballistisk förmåga på höga höjder, som nu Indien demonstrerat, till antisatellitförmåga är emellertid inte stort och frågan är om Indien avser bli det fjärde landet med sådan förmåga? Hittills är det endast Kina, USA och Ryssland som har demonstrerat att de kan skjuta ner satelliter.

Bild
Prithvi Defence Vehicle, PDV (Photograph taken by Ajai Shukla, in Jan 2008).


Förbereder Nordkorea ett nytt test av en interkontinental ballistisk missil?

Satellitbilder tagna av kommersiella aktörer verkar tyda på att Nordkorea förbereder en testuppskjutning av en nyutvecklad interkontinental ballistisk missil (ICBM). Bilderna visar på intensiv aktivitet, något som skulle kunna tyda på att man planerar nya tester. Bland annat har en ny uppskjutningsramp byggts upp och skillnader på bilder vid olika tidpunkter indikerar att det nyligen utförts tester av raketmotorerna. Det är i så fall det tredje testet av motorerna för KN-08 som utförs och nästa logiska steg skulle vara ett faktiskt uppskjutningstest. KN-08 bedöms ha en räckvidd av ca 10 000 km.

Se före- och efter- bilder här
Bild

Rymdindustri

 


Astrium är numera en del av Airbus Defence & Space
Airbus Defence & Space är ett dotterbolag till Airbus Group som bildades den 1 januari 2014 när EADS:s (European Aeronautic Defence and Space Company) koncerndivisioner: Airbus Military, Astrium och Cassidian, fusionerades med varandra och blev en ny koncerndivision inom Airbus Group. Airbus Defence & Space är nu Europas största försvars- och rymdföretag, det rankas i världen som andra största rymdföretaget och som ett av de tio största försvarsföretagen.

Läs mer om sammanslagningen här

Bild
Credit: Airbus Defence & Space vid ILA 2014.


Ukrainakrisen och påverkan på den globala rymdindustrin

Ukrainakrisen har satt strålkastarna på hur globaliserad rymdindustrin numera är. Det som började med ekonomiska sanktioner mot Putins närmaste män har nu svällt till att omfatta i stort sett hela den globala rymdverksamheten med efterföljder som ingen ännu fullt ut kan förutspå. I dagsläget sitter dock Ryssland med flest triumfkort på hand då USA inte bara saknar egen förmåga att skicka upp astronauter, utan man är också beroende av ryska raketsteg för uppskjutningar av bland annat sina militära satelliter. Eller som den ryske vice premiärministern utryckte det:

”The Russian segment can exist independently from the American one. The U.S. one cannot."

Mer information om effekterna av Ukrainakrisen

Läs mer om detta i FOI Memo 4966 från FOI.
Bild
Den ryske vice premiärministern Rogozin. Credit: Wikimedia
Commons.


USA lättar på exportregler för viss rymdmateriel

USA har efter många års påtryckningar från sin inhemska rymdindustri lättat på exportreglerna för viss rymdmateriel. Rymdmateriel har generellt ansetts vara en form av krigsmateriel och därmed hamnat under ITAR-regler. Detta har försvårat, fördyrat och försenat internationella samarbeten, både forskningsmässigt och på kommersiell nivå. Rymdindustrin har därför länge ansökt om att lätta dessa regler vilket nu delvis skett. Rymdmateriel som anses vara allmänt tillgängligt omfattas numera av det lättare regelverket, Commerce Control list, och antas underlätta export till 36 länder (NATO-medlemmar och länder som är medlemmar av alla 4 multilaterala exportavtal). De nya reglerna antogs den 7 maj och träder i kraft i början av november.

Mer information om förändringarna
Bild

Internationella samarbeten

 


Rymdsamtal mellan Europeiska kommissionen och USA

Europeiska kommissionen har, i samråd med EUs utrikestjänst, haft en omfattande dialog om en rad olika rymdfrågor med USA. Mötet ägde rum i EU Satellite Centre (EUSC) den 6 juni och avhandlade bland annat följande områden:
 • Frågor rörande den så kallade International Code of Conduct for Outer Space Activities Initiative
 • Rymdlägesbild eller på engelska Space Situational Awareness (SSA) och Space Surveillance and Tracking (SST)
 • Samarbetet mellan EUSC och amerikanska National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)
 • Utvecklingen avseende Galileo och GPS
 • Samverkan mellan Copernicus och relevanta amerikanska myndigheter såsom NOAA, NASA, USCG och UGS
 • Amerikanska deltagande inom EU:s forskningsprogram Horizon 202.
 • Inledande samtal och erfarenheter avseende Space Exploration
Bild


Lyckat långsiktigt samarbete mellan Kazakstan och Frankrike
Den 30 april i år sköts satelliten KazEOSat-1 upp, det är Kazakstans första högupplösta spaningssatellit. Satelliten är del av ett samarbete med Frankrike där Airbus Defence & Space blev utvald som strategisk partner och fick kontrakt av Kazcosmos för att utveckla satelliten. I samarbetet har det även ingått utbildning av 60 ingenjörer från Kazakstan. Avtalet mellan länderna slöts redan 2009.

Se den första publicerade bilden från KazEOSat-1

Teknisk information om KazEOSat- 1

Bild
KazEOSat-1 lämnar Toulouse för att skickas till Kourou för uppskjutning (Credit: Airbus Defence & Space).


Ryssland och Iran är överens om att starta ett brett rymdsamarbete
I Teheran den 10 april skrev Ryssland och Iran under ett samarbetsavtal på rymdområdet som inkluderar allt från utbildning av kosmonauter till utveckling av jordobservationssatelliter. Satellitdelen i avtalet omfattar tillgång till bilddata från de ryska satelliterna Resurs-DK och Resurs-P, leveranser av teknik till Iran för mottagningsstationer av ryska satelliter, samt gemensam utveckling och uppskjutning av spaningssatelliter. Kommunikationssatelliter i geosynkron bana ingår inte i samarbetsavtalet, men nämns som en möjlig fortsättning. I vilken mån samarbetsavtalet kommer att resultera i verklig utveckling och konkreta projekt i Iran, eller om avtalet enbart är en politisk motreaktion på sanktionerna mot Ryssland i och med Ukrainakrisen, återstår att se.

Läs mer om samarbetet

Bild
Irans egentillverkade satellit Omid som sköts upp den 2 februari 2009 (här öppnad). Källa: ISA.


Indonesien och Kina skriver på samarbetsavtal

Indonesien skrev på ett samarbetsavtal med Kina under hösten 2013 med fokus på försvar och rymd. I ett uttalande säger Indonesiens representant att man ska stödja varandras försvarsindustri. Kina välkomnar avtalet och säger att Indonesien är en av landets viktigaste internationella partners. Indonesien diskuterade under 2006 ett liknande samarbetsavtal med Ryssland. Indonesien har flera operativa satelliter och under våren skrev BRI (Indonesiens största bank) kontrakt med Space Systems/Loral om ytterligare en satellit. Detta projekt backas upp av landets nuvarande president. Problemet är att den plats i geostationär bana som BRI hänvisar till ockuperas för tillfället av Palapa C2 som under många år sänt tv till indonesiska befolkningen. För ett år sedan skrev Indosat (Indonesiens största satellitoperatör) kontrakt med Orbital Sciences om Palapa E, en efterföljare till Palapa C2. Palapa E är tänkt ligga i samma bana som Palapa C2 som ska tas ur bruk. Tjänstemän i Indonesien hävdar att man förgäves försökt slå ihop förslagen till en satellit men att problemet förmodligen löses efter valet senare i år.

Läs mer om samarbetet


Läs mer om de kommande satelliterna
Bild


Peru investerar miljoner dollar för att få spaningsförmåga från rymden
Under ett bilateralt avtal mellan Peru och Frankrike har Airbus Defence & Space fått ett kontrakt på 211 miljoner dollar (ca 1,5 miljarder SEK) för att bygga en högupplöst optisk spaningssatellit som skall skjutas upp 2016. Airbus vann kontraktet över bland annat Israel Aerospace Industries, Deimos i Spanien och SSTL i Storbritannien. I kontraktet ingår även marksegment, ett databearbetningscenter och utbildning av ca 50 ingenjörer så att Peru själva kan operera satelliten och analysera bilderna från satelliten. Det ingår även redan nu tillgång till Franska satellitbilder, bland annat från de högupplösta Pleiades-satelliterna. Peru har sedan november 2013 fått upp fyra små teknologidemonstratorer i bana: PUCP-Sat 1, Pocket-PUCP, Chasqui 1 och UAPSat 1.

Läs mer om samarbetet

Bild
Konceptuell bild av Perus kommande satellit (Credit: Airbus Defence & Space).

Nationella rymdstrategier

 


Sverige tar fram en ny nationell rymdstrategi
Regeringen kommer att ta fram en ny nationell rymdstrategi för att utveckla svensk forskning och industriell tillväxt. Senast svensk rymdverksamhet utvärderades var 1995 och sedan dess har tekniken såväl som den industriella strukturen utvecklats. Området berör i dag allt fler sektorer i samhället, samtidigt som rymdinfrastrukturen blir allt viktigare för att upprätthålla samhällets funktioner. En särskild utredare, Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län, ska föreslå en långsiktig och sammanhållen nationell strategi för rymdverksamheten. Syftet är bland annat att utveckla möjligheterna att använda rymden som en strategisk tillgång för att möta samhällets behov. Speciellt intressant är följande anvisningar i Kommittédirektiven:
 • Utredaren ska bla: ”Föreslå en sammanhållen och långsiktig nationell strategi ... för svensk rymdverksamhet som tar hänsyn till civila, militära och kommersiella intressen och som beaktar synergiera mellan dessa”
 • ”I EU:s rymdstrategi från 2011 slås det bla fast att ... rymdpolitiken ska, när så är lämpligt, dra nytta av synergier genom rymdtjänsters dubbla användning” [Dubbel i betydelsen civil-militär användning]
 • ”Det finns ett behov av att med en övergripande helhetsyn som utgår från svenska samhälleliga, industriella och kommersiella, vetenskapliga, utrikespolitiska, säkerhetspolitiska och försvarspolitiska intressen analysera organisationsstrukturen hos svensk offentlig rymdverksamhet”.

Direktivet nämner även möjligheterna att använda rymdinfrastrukturen för säkerhets- och försvarspolitiska ändamål och därav behoven av att kontrollera dessa hot: ”... mängden aktiva rymdfarkoster och uttjänta eller förlorade delar till sådana farkoster i bana runt jorden är mycket stor och innebär ökade risker för kollision”.

Läs kommittédirektiven här

I direktiven nämns både Riksrevisionens granskning av rymdverksamheten (RiR 2013:1) och den svenska rymdsektorns gemensamma så kallade rymdagenda (Fördel rymd) såsom ingångsvärden till utredningen.

Bild
Ingmar Skogö, utredare, ska föreslå en nationell rymdstrategi. Källa: Länsstyrelsen Västmanlands län.


Kanadas nya rymdpolicy bereder väg för den privata sektorn

Den 7 februari i år presenterade representanter från Canadian Space Agency tillsammans med industriministern Kanadas nya nationella rymdpolicy: Canada’s Space Policy Framework. Policyn saknar i flera avseenden detaljer men ett antal trender kan utläsas. Bland annat betonas det att det är Kanadas nationella intressen som ska styra rymdverksamheten framöver och att den privata industrin ska spela en ledande roll i detta. Det senare genom att rymdbaserade produkter och tjänster ”där så är möjligt” ska utvecklas och levereras genom privata snarare än statliga aktörer. Man lyfter också fram betydelsen av internationella samarbeten och nämner rymden som ett viktigt område för att inspirera nästa generation till att välja karriärer inom naturvetenskaplig forskning och teknikutveckling.

Läs mer om Kanadas nya rymdpolicy på CSAs hemsida
Bild


Sydkoreas rymdstrategi

Sedan Sydkoreas lyckade uppskjutning av KSLV-I för ett år sedan har man fokuserat på att jobba mot nationellt oberoende inom både uppskjutningskapacitet och satellitkonstruktion. Efterföljaren, KSLV-II, planeras skickas upp 2019. Då flera av Sydkoreas grannar kommit mycket längre i sina respektive rymdprogram och därmed har en bättre position för marknadsföring och kommersiella intressen ska man inte se Sydkoreas satsning som ett ekonomiskt företag med förväntad återbetalning inom kort utan snarare en teknisk investering för framtiden. Ett nationellt oberoende skulle stärka landets ställning inom nationell säkerhet och rymdbaserad underrättelsetjänst, men också bistå med viktig kunskap för övrig högteknologisk industri i landet.

Mer om Sydkoreas rymdstrategi
BildOmvärldsbevakningen kommer att distribueras ut ett par gånger per år via e-post. Sprid det gärna till era kollegor.

Läs tidigare nyhetsbrev på FOI:s hemsida här

Omvärldsbevakning tas fram på uppdrag av Försvarsmakten och informationen är endast baserad på öppna källor. För att prenumerera på Omvärldsbevakning klicka här.

Vid synpunkter på innehållet kontakta rymd@foi.se 

Vi ansvarar inte för länkar som leder till andra webbplatser.

 

Fakta


Kanada
Rymdmyndighet: Canadian Space Agency, CSA
CSAs budget: SEK 3 miljarder (CA $489 miljoner)
Grundat: 1 mars 1989

Totalt antal satelliter: 39 st
Aktiva i dag: 22 st
Första satellit: Alouette 1, sep 1962 (fjärde landet med egen satellit)
Antal astronauter: 17 st

Kanada är så kallad associate member i Europeiska rymdorganisationen, ESA, sedan 1 januari 1979.


 

FOI:s publikationer


2014

Reserapport från konferensen Space Situational Awareness 2013
Daniel Faria, April, 2014,
FOI Memo 4919

Arktis och rymden - diskussion och analys av satellitsystem för det nya Arktis
Christer Andersson, Niklas Granholm, April, 2014,
FOI-R--3872--SE

Kommersialisering av rymden
Kristofer Hallgren, Mars, 2014, FOI Memo 4827

Vilken inverkan har händelserna i Ukraina på den globala rymdsektorn
Kristofer Hallgren, juni, 2014, FOI Memo 4966

Sök FOI:s publikationer på www.foi.se eller kontakta registrator@foi.se vid intresse.


 

Kommande evenemang


2014

Dags att välja väg för svensk rymdverksamhet
11 juni 2014, Stockholm

9th ESA round table on micro and nano technologies for space applications
10-13 juni 2014, Lausanne, Schweiz

Small Satellite Constellations: Strength in Numbers
2-7 augusti 2014, Logan, Utah, USA

Space & Missile Defense Symposium
11-14 augusti 2014, Huntsville, Alabama, USA

World Satellite Business Week
8-12 september 2014, Paris, Frankrike

AMOS Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference
9-12 september 2014, Maui, Hawaii

65th International Astronautical Congress 2014
29 september - 3 oktober 2014, Toronto, Kanada

Hosted Payload Summit
15 oktober 2014, Washington, USA

7th IAASS Conference Space Safety is no Accident
20-22 oktober 2014, Friedrichshafen, Tyskland

12th ReInventing Space Conference
18-20 november 2014, London, Storbritannien


2015

Paris Air Show
15-21 juni 2015, Le Bourget Exhibition Centre, Paris, Frankrike

CEAS 2015 Air & Space Conference ”Innovative Europe”
Läs mer här

Rymdforum 2015
Göteborg


 
 

 Detta mail skickas med IdRelay